Bedriftshelsetjenesten i Sykkylven er den eldste bedriftshelsetjenesten i vårt distrikt, startet i 1976 etter initiativ fra Sykkylven Industrilag.

Til tross for at en gryende miljøbevissthet hadde satt arbeidsmiljøet på dagsorden, var dette en sjeldenhet på landsbygda i Norge. De store konsernene hadde egenordninger, og det ble gjort enkelte eksperimenter med fellesordninger i mer sentrale strøk. Men det skulle gå 10 år før lignende tjenester ble vanlig i nabokommunene her på Sunnmøre.

Sommeren 1976 ble legestillingen lyst ut og man ansatte Børre Midtlid som ble i stillingen frem til pensjonsalder i 2002. I den første tiden ble bedriftshelsetjenesten bemannet kun med lege og kontorsekretær, men etter hvert meldte behovet seg for spesialkompetanse på flere fagområder. I dag er vi bemannet med lege, sykepleier, fysioterapeut, verneingeniør og kontorsekretær.

Når det gjelder medlemsbedrifter og medlemmer, har det vært en rivende utvikling, spesielt i de siste årene. Det første året var vi en fellesordning for 30 bedrifter med totalt 1230 ansatte. Deretter opplevde vi en jamn utvikling utover 80-tallet, med en stagnasjon under krisen på slutten av tiårsperioden. I de siste årene, har vi på ny opplevd vekst, og pr. 1/1-2005 hadde vi 42 medlemsbedrifter med rundt 2200 ansatte i Sykkylven og Stranda kommune. Vi har et stort spekter av bedrifter blant medlemmene våre, men ulike industribedrifter utgjør hoveddelen av medlemsmassen.

Bilder fra noen av våre medlemsbedrifter