Randi B Langeland

Daglig leder og bedriftssykepleier

Lene Cathrin Aarhuus

Bedriftsergoterapeut

Synnøve Ramstad

Bedriftssykepleier

Viktor Klock

Bedriftslege, spesialist i arbeidsmedisin

Lisbet Tynes Fausa

Yrkeshygieniker